EĞİTİMLERİMİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi, Microsoft IT Academy eğitim programına 8 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir.

Kursun Amacı: Bu eğitimi ile Microsoft’un dünya genelinde son kullanıcı işletim sistemi olan Windows server Kurulumu, DNS, DHCP, IPv4-IPv6, Depolama, Dosya-Yazdırma Servisleri, Active Directory Domain servisleri, Kullanıcı ve Servis Hesapları, Group Policy, Network Policy, Network Access, Şifreleme, İmaj Yönetimi, Güncelleme ve Hyper-V ile Sunucu Sanallaştırması yetkinliğine sahip olmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

WIN1 Eğitim İçeriği (20410D)

Modül 1: Windows Server 2012 R2 Kurulum ve Yönetimi

 • Windows Server 2012’ye Genel Bakış
 • Windows Server 2012 R2 Kurulumu
 • Windows Server 2012’de Kurulum Sonrası Yapılması Gereken Ayarlar
 • Windows Server 2012 Yönetimine Genel Bakış
 • Windows PowerShell’e Giriş

Modül 2: Active Directory Domain Servislerine Giriş

 • AD DS Hizmetine Genel Bakış
 • Domain Controller’lar ve Özellikleri
 • Domain Controller Kurulumu

Modül 3: Active Directory Domain Servisi Objelerinin Yönetimi

 • Kullanıcı Hesaplarının Yönetimi
 • Grupların Yönetimi
 • Bilgisayar Hesaplarının Yönetimi
 • Yönetimin Dağıtılması

Modül 4: Active Directory Domain Servisi Objelerinin Yönetiminin Otomatize Edilmesi

 • Komut Satırı Araçlarıyla AD DS Yönetimi
 • Windows Powershell ile AD DS Yönetimi
 • Windows Powershell ile Toplu İşlemlerin Yapılması

Modül 5: IPv4

 • TCP/IP Protokolüne Genel Bakış
 • IPv4 Adreslemesi
 • Subnetting and Supernetting
 • IPv4 Ayarları ve Problemlerin Çözümü

Modül 6: DHCP

 • DHCP Sunucusuna Genel Bakış
 • DHCP Kapsamları
 • DHCP Veritabanının Yönetimi
 • DHCP’nin Güvenliğinin ve Yönetiminin Sağlanması

Modül 7: DNS

 • Windows istemci ve sunucular için adres çözümlemesi
 • DNS Sunucusu Kurulumu
 • DNS Alanlarının Yönetimi

Modül 8: IPv6

 • IPv6’ya Genel Bakış
 • IPv6 Adreslemesi
 • IPv4 ve Ipv6’nın Birlikte Kullanımı
 • IPv6’ya Geçiş Teknolojileri

Modül 9: Yerel Depolama

 • Depolamaya Genel Bakış
 • Disk ve Hacimlerin Yönetimi
 • Storage Spaces Özelliğinin Devreye Alınması

Modül 10: Dosya ve Yazdırma Servisleri

 • Dosya ve Klasörlerin Güvenliğinin Sağlanması
 • Shadow Copy Özelliği ile Paylaşımların Korunması
 • Work Folders Özelliğinin Uygulanması
 • Network Printing Özelliğinin Uygulanması

Modül 11: Group Policy

 • Group Policy’e Genel Bakış
 • Group Policy Çalışma Sırası
 • Yönetimsel Araçlar için Central Store Özelliğinin Uygulanması

Modül 12: Group Policy ile Güvenlik Ayarları

 • Windows İşletim Sisteminde Güvenliğe Genel Bakış
 • Güvenlik Ayarlarının Uygulanması
 • Yazılımların Kısıtlanması
 • Windows Firewall Ayarları

Modül 13: Hyper-V ile Sunucu Sanallaştırması

 • Sanallaştırma Teknolojilerine Genel Bakış
 • Hyper-V
 • Sanal Makine Diskleri
 • Sanal Ağların Yönetilmesi

WIN2 Eğitim İçeriği (20411D) 

Modül 1: DNS Yönetimi ve Problemlerin Çözümleri

 • DNS Rolünün Ayarlanması
 • DNS Bölgelerin Ayarlanması
 • DNS Bölge Transferinin Ayarlanması
 • DNS Yönetimi ve Problemlerin Çözümleri

Modül 2: Active Directory Domain Servisleri Yönetimi

 • AD DS’ye Genel Bakış
 • Sanallaştırılmış Domain Controller’ların Kurulumu
 • RODC Kurulumu
 • AD DS Yönetimi
 • AD DS Veritabanı Yönetimi

Modül 3: Kullanıcı ve Servis Hesaplarının Yönetimi

 • Şifre ve Hesap Kilitlenmelerinin Ayarlanması
 • Yönetilen Servis Hesaplarının Kullanımı

Modül 4: Group Policy Ortamı Kurulum

 • Group Policy Tanıtımı
 • GPO Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Group Policy Kapsamları ve Group Policy İşleme Alınması
 • GPO Uygulamada Karşılaşılan Problemler

Modül 5: Group Policy ile Kullanıcı Ortamının Yönetimi

 • Yönetimsel Araçların Devreye Alınması
 • Folder Redirection ve Script Ayarları
 • Group Policy Tercihlerin Ayarlanması
 • Group Policy ile Yazılım Kurulumu

Modül 6: Network Policy Sunucu Rolünün Kurulumu ve Ayarlanması

 • Network Policy Sunucusu Kurulum ve Ayarları
 • RADIUS Kullanıcı ve Sunucularının Yönetimi
 • NPS Yetkilendirme Metodları
 • NPS Yönetimi

Modül 7: Network Access Koruması Devreye Alınması

 • Network Access Protection’a Genel Bakış
 • NAP Enforcement Processes’e Genel Bakış
 • NAP Ayarlanması
 • NAP için IPSec Enforcement
 • NAP İzlenmesi ve Problem Çözümleri

Modül 8: Remote Access Devreye Alınması

 • Remote Access’e Genel Bakış
 • DirectAccess Devreye Alınması
 • Gelişmiş Bir DirectAccess Ortamı Kurulumu
 • VPN Devreye Alınması
 • Web Application Proxy Devreye Alınması

Modül 9: Dosya Servisleri

 • File Server Resource Manager’a Genel Bakış
 • FSRM ile Kota Yönetimi, Dosya İzlenmesi ve Disk raporları
 • Sınıflandırma ve Dosya Yönetimi Görevlerinin Devreye Alınması
 • DFS’e Genel Bakış
 • DFS Namespace Ayarlanması
 • DFS Replication Problem Tespiti ve Çözümlenmesi

Modül 10: Şifreleme ve Gelişmiş Denetleme

 • BitLocker ile Sürücü Şifrelemesi
 • EFS ile Dosya Şifrelemesi
 • Gelişmiş Denetlemenin Devreye Alınması

Modül 11: Sunucu İmajlarının Yönetimi

 • WDS Rolüne Genel Bakış
 • İmaj Yönetimi
 • WDS ile Kurulumların Yönetimi
 • WDS Yönetimi

Modül 12: Güncelleme Yönetimi

 • WSUS’a Genel Bakış
 • WSUS ile Güncellemelerin Uygulanması

Modül 13: Windows Server 2012 R2 Monitörlenmesi

 • İzleme Araçları
 • Performans Monitörlerinin Kullanımı
 • Olay Kayıtlarının İzlenmesi

WIN3 Eğitim İçeriği (20412D)

Modül 1: Windows Server 2012 ile Gelişmiş Network Sistemleri Konfigürasyonu

 • İleri Seviye DHCP Özellikleri
 • İleri Seviye DNS Ayarları
 • IPAM Yapılandırılması
 • IP Adreslerinin IPAM ile Yönetilmesi

Modül 2: İleri Seviye Dosya Servisi Yapılandırmaları

 • iSCSI Depolama Konfigürasyonu
 • BranchCache Konfigürasyonu
 • Disk Kullanımının Optimize Edilmesi

Modül 3: Dinamik Erişim Kontrolü (DAC)

 • DAC
 • DAC Bileşenlerinin Yapılandırılması
 • Erişim Kontrolü için DAC Yapılandırması
 • Erişim Engellemesi Asistanının Yapılandırılması
 • Work Folder Yapılandırması

Modül 4: Dağıtık Active Directory Domain Servisleri (AD DS) Yapılandırmaları

 • Dağıtık AD DS Yapılandırmalarına Genel Bakış
 • Dağıtık AD DS Ortamı Yapılandırmaları
 • AD DS Güven İlişkileri Yapılandırması

Modül 5: AD DS Site ve Replikasyon Yapılandırmaları

 • AD DS Replikasyonuna Genel Bakış
 • AD DS Site Yapılandırmaları
 • AD DS Replikasyon Yapılandırması ve Kontrolü

Modül 6: Active Directory Certificate Services (AD CS) Yapılandırmaları

 • Sertifika Kullanımı
 • PKI'ye Genel Bakış
 • CA Yapılandırmaları
 • Taslak Sertifikaların Yapılandırılması

Modül 7: Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

 • AD RMS Genel Bakış
 • AD RMS Kurulum ve Yönetimi
 • AD RMS ile İçerik Koruma
 • AD RMS Ortamına Dış Ortamdan Erişim

Modül 8: Active Directory Federation Services (AD FS)

 • AD FS Genel Bakış
 • AD FS Kurulumu
 • AD FS'nin Tekil Ortamlar İçin Kurulumu
 • AD FS ile Business-to-Business Federasyon Senaryoları
 • AD FS'nin Dış Ortama Uyarlanması

Modül 9: Network Load Balancing (NLB)

 • NLB'ye Genel Bakış
 • NLB Cluster Yapılandırması
 • NLB Planlaması

Modül 10: Failover Clustering

 • Failover Clustering'e Genel Bakış
 • Failover Cluster Kurulumu
 • Failover Cluster'da Yüksek Erişilebilirliğe Sahip Uygulamaların Yapılandırması
 • Failover Cluster Bakımı
 • Birden Fazla Lokasyonda Failover Cluster Yapılandırması

Modül 11: Hyper-V ile Failover Clustering

 • Hyper-V'nin Failover Clustering ile Kullanımı
 • Failover Cluster Ortamda Sanal Makinelerin Yönetimi
 • Hyper-V Sanal Makine Yönetiminin Failover Cluster Ortamda Yapılandırılması

Modül 12: İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma

 • Verilerin Korunmasına Genel Bakış
 • Windows Server Backup Yapılandırması
 • Sunucu ve Veri Kurtarma

SEM İletişim Bilgileri

+90 392 630 5000 / 512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.