Eğitim İhtiyaç Analizi


Eğitim ihtiyaç analizi süreci, kurumların performans boşluklarını ve bunların temel sebeplerini tespit etmek için gerekli bir çalışmadır. Analiz, performansla ilgili konuları, problemleri ya da çalışma ekibinizin performansını geliştirme olanaklarını tespit eder. Analiz sonuçları değerlendirilirek kurum ve kuruluşların eğitim ihtiyaçlarını belirleyip, teknik kapasite inşasını geliştirmek amacıyla her kurum için uygun eğitimleri belirliyoruz.


Bize ulaşın