EĞİTİMLERİMİZ

Bireysel veya Kurumsal, Kısa veya Uzun Süreli tüm eğitim programları; teorik ile pratik bilgiyi birleştirmeye yönelik oluşturulmuş olup, eğitimlerin sonunda eğitim içeriklerine göre tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” veya “Sertifika” verilmektedir.

92 Saatlik Kapsamlı ve yüksek lisans niteliğindeki içeriği ile İnsan Kaynakları alanında düzenlenmekte olan en kapsamlı eğitim programıdır.

Eğitimin Ana Başlıkları – İçerikleri

BÖLÜM I: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

- İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Önemi

- Personel Yönetiminden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine

- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Amaçları Ve Planları

- İnsan Kaynakları Yönetiminin Çıktıları

- İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetleri

- İnsan Kaynakları Yönetiminde Sorumluluk

BÖLÜM II: İş Analizi Ve İş Tasarımı

- İş Analizi

- İş Analizi Veri Toplama Yöntemleri

- İş Analiz Teknikleri

- Yetkinliklere Dayalı İş Analizi

BÖLÜM III: İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Hukuk

- İş Hukukunun Kaynakları

- İş Hukukunun Temel Kavramları

- İş Sözleşmeleri İle İşverenlerin Ve İş görenlerin Hukuki Sorumlulukları

- İş Gören Tedarik Ve Seçimi

- İşin Düzenlenmesi

- İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

BÖLÜM IV: İnsan Kaynakları Planlaması

- İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı Ve Amaçları

- Planlamada Örgütsel Amaçların Önemi

- Öngörümleme

- Planlama Süreci

- İnsan Kaynakları Planlamasına İlişkin Sorunlar

BÖLÜM V: Seçim ve Yerleştirme

- İşgören Seçiminin Tanımı Ve Önemi

- İşgören Seçim İşlevini Etkileyen Faktörler

- İşgören Seçim Süreci

- Psikolojik Testler

- İş Görüşmesi (Mülakat)

- Seçim Programının Değerlendirilmesi

BÖLÜM VI: Eğitim ve Geliştirme

- İşe Alıştırma (Oryantasyon)

- Eğitim Ve Geliştirmenin Tanımı Ve Önemi

- Öğrenen Örgütler

- Eğitim Ve Geliştirmeyi Etkileyen Faktörler

- Eğitimde Beklenen Yararlar

- Eğitim Ve Geliştirme Süreci

- Eğitimden Sonra Performansı Sürdürme

- Yönetim Geliştirme

- Eğitim Programının Değerlendirilmesi

BÖLÜM VII: Performans Değerlendirmesi

- Performans, Performans Değerlendirme Ve Performans Yönetiminin Tanımı

- Performans Değerlendirmenin Önemi Ve Amaçları

- Performans Değerlendirmenin İşlevleri

- Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları

- Performans Değerlendirme Ve Çevresel Faktörler

- Performans Değerlendirme Süreci

- Performans Değerlendirme Yöntemleri

- Etkili Bir Değerlendirme Sisteminin Özellikleri

- Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar Ve Alınacak Önlemler

BÖLÜM VIII: Ücret Yönetimi

- Ücretin (Parasal Ödüllerin) Önemi

- Ücret Ve Maaş Yönetiminin Programlanması Ve Politikası

- Bireysel Ücretin Belirleyicileri

- Ücret Sisteminin(Ödül Sisteminin) Geliştirilmesi

- Piyasa Ücret Araştırmaları

- Ücret Yapısının Oluşturulması

- Bireysel Ücretin Belirlenmesi

- Ücret Artışları

- Yönetsel Ücret

BÖLÜM IX: Performansa Dayalı Ücret Sistemi

- Ana Ücret Sistemleri

- Performansa Dayalı Ücret Sistemleri

- Özendirici Ücret Planları

- Bazı Çalışma Grupları İçin Özendirici Ödemeler

- Dolaylı Ödemeler: Sosyal Yardım Ve Hizmetler

BÖLÜM X: Örgüt İçi İlişkiler Ve Hareketler

- Şikayetler Ve Uyuşmazlıkların Çözümü

- İşgören Disiplini

- Terfiler, Nakiller, Rütbe İndirimleri, İstifalar, İş’ten Çıkarmalar Ve Emeklilik

BÖLÜM XI: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Ve İKY’nin Değerlendirilmesi

- İK’ya İlişkin Veriler, Bilgiler Ve Sistemler

- İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

- İnsan Kaynakları Yönetimini Değerlendirme

- İnsan Kaynakları Denetimi

SEM İletişim Bilgileri

+90 392 630 5000 / 512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.