EĞİTİMLERİMİZ

Bireysel veya Kurumsal, Kısa veya Uzun Süreli tüm eğitim programları; teorik ile pratik bilgiyi birleştirmeye yönelik oluşturulmuş olup, eğitimlerin sonunda eğitim içeriklerine göre tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” veya “Sertifika” verilmektedir.

Eğitimin amacı: Kurs, bilgisayarın etkin bir şekilde günlük hayatta, iş dünyasında, eğitimde ve iletişimde kullanılması için gerekli programları ve bu programları kullanabilecek bilgi beceri ve tutuma sahip bireyler yetiştirmektir.

KURS İÇERİĞİ

- Bilgisayar Ve Sağlık (Onair)

- Bilgisayar Donanımları

       İç Donanımlar (Dâhili Parçalar)

       Dış Donanımlar (Harici Parçalar)

- Bilgisayarda Kullanılan Ölçü Birimleri

- Kısayol Tuşları

- İşletim Sistemleri Temeller

       İşletim Sistemi Türleri

       İşletim Sistemleri Çeşitleri

- İşletim Sistemi Gelişmiş Özellikler

       Başlat Menüsü

       Denetim Masası

- İnternet ve e-posta Yönetimi 

- Kelime İşlemci Yazılımı

KAZANILACAK YETERLİLİKLER

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer; 

- Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 

- Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir. 

- Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir. 

- Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. 

- Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir. 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

- Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

- Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

- Bireylerin aktif olması sağlanır.

- Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

- Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

- Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Kurs süresi sonunda, kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla çoktan seçmeli test ve uygulama sınavları yapılacaktır.

ÖĞRETİM ELEMANI

Proje Yönetimi tarafından görevlendirilecektir.

KATILIMCI KRİTERLERİ

Bu kursa en az ortaöğretim veya dengi okul mezunları katılabilir.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip ve en az 18 yaşını tamamlamış olmak.

Tarih: 18 Şubat 2019

Süre: 20 saat

Yer: Sürekli Eğitim Merkezi / Lefkoşa
Yabancı Diller Hazırlık Okulu / Gazimağusa

 

Kurs Sorumlusu

Altuğ CUMAOĞLU

+90 392 630 5000 / 404

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile Menu