Bize Ulaşınız: +90 392 227 33 30 / kktcsem@itu.edu.tr

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Eğitimi

Eğitim Tarihi : 92 saat
Eğitim Yeri : İTÜ-KKTC Sürekli Eğitim Merkezi Binası

 

92 Saatlik Kapsamlı ve yüksek lisans niteliğindeki içeriği ile İnsan Kaynakları alanında düzenlenmekte olan en kapsamlı eğitim programıdır.

 

 

 

 

Eğitimin Ana Başlıkları – İçerikleri

 

BÖLÜM I: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

- İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Önemi

- Personel Yönetiminden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine

- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Amaçları Ve Planları

- İnsan Kaynakları Yönetiminin Çıktıları

- İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetleri

- İnsan Kaynakları Yönetiminde Sorumluluk

 

BÖLÜM II: İş Analizi Ve İş Tasarımı

- İş Analizi

- İş Analizi Veri Toplama Yöntemleri

- İş Analiz Teknikleri

- Yetkinliklere Dayalı İş Analizi

 

BÖLÜM III: İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Hukuk

- İş Hukukunun Kaynakları

- İş Hukukunun Temel Kavramları

- İş Sözleşmeleri İle İşverenlerin Ve İş görenlerin Hukuki Sorumlulukları

- İş Gören Tedarik Ve Seçimi

- İşin Düzenlenmesi

- İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

 

BÖLÜM IV: İnsan Kaynakları Planlaması

- İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı Ve Amaçları

- Planlamada Örgütsel Amaçların Önemi

- Öngörümleme

- Planlama Süreci

- İnsan Kaynakları Planlamasına İlişkin Sorunlar

 

BÖLÜM V: Seçim ve Yerleştirme

- İşgören Seçiminin Tanımı Ve Önemi

- İşgören Seçim İşlevini Etkileyen Faktörler

- İşgören Seçim Süreci

- Psikolojik Testler

- İş Görüşmesi (Mülakat)

- Seçim Programının Değerlendirilmesi

 

BÖLÜM VI: Eğitim ve Geliştirme

- İşe Alıştırma (Oryantasyon)

- Eğitim Ve Geliştirmenin Tanımı Ve Önemi

- Öğrenen Örgütler

- Eğitim Ve Geliştirmeyi Etkileyen Faktörler

- Eğitimde Beklenen Yararlar

- Eğitim Ve Geliştirme Süreci

- Eğitimden Sonra Performansı Sürdürme

- Yönetim Geliştirme

- Eğitim Programının Değerlendirilmesi

 

BÖLÜM VII: Performans Değerlendirmesi

- Performans, Performans Değerlendirme Ve Performans Yönetiminin Tanımı

- Performans Değerlendirmenin Önemi Ve Amaçları

- Performans Değerlendirmenin İşlevleri

- Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları

- Performans Değerlendirme Ve Çevresel Faktörler

- Performans Değerlendirme Süreci

- Performans Değerlendirme Yöntemleri

- Etkili Bir Değerlendirme Sisteminin Özellikleri

- Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar Ve Alınacak Önlemler

 

BÖLÜM VIII: Ücret Yönetimi

- Ücretin (Parasal Ödüllerin) Önemi

- Ücret Ve Maaş Yönetiminin Programlanması Ve Politikası

- Bireysel Ücretin Belirleyicileri

- Ücret Sisteminin(Ödül Sisteminin) Geliştirilmesi

- Piyasa Ücret Araştırmaları

- Ücret Yapısının Oluşturulması

- Bireysel Ücretin Belirlenmesi

- Ücret Artışları

- Yönetsel Ücret

 

BÖLÜM IX: Performansa Dayalı Ücret Sistemi

- Ana Ücret Sistemleri

- Performansa Dayalı Ücret Sistemleri

- Özendirici Ücret Planları

- Bazı Çalışma Grupları İçin Özendirici Ödemeler

- Dolaylı Ödemeler: Sosyal Yardım Ve Hizmetler

 

BÖLÜM X: Örgüt İçi İlişkiler Ve Hareketler

- Şikayetler Ve Uyuşmazlıkların Çözümü

- İşgören Disiplini

- Terfiler, Nakiller, Rütbe İndirimleri, İstifalar, İş’ten Çıkarmalar Ve Emeklilik

 

BÖLÜM XI: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Ve İKY’nin Değerlendirilmesi

- İK’ya İlişkin Veriler, Bilgiler Ve Sistemler

- İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

- İnsan Kaynakları Yönetimini Değerlendirme

- İnsan Kaynakları Denetimi

 

Detaylı bilgi için:

Telefon           : (0392) 227-3330

Faks                : (0392) 228-6874

Mail                : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.